ΣΩΣΤΗ ΛΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ<h2

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου μας, θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωση των πελατών μας για την σωστή λίπανση και την συντήρηση των διαδρόμων γυμναστικής. Δυστυχώς, μετά από έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκέψεων σε πελάτες μας, όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης μας πορείας, έχουμε διαπιστώσει ότι κανένας από τους πελάτες μας δεν είχε ενημερωθεί για τον σωστό τρόπο συντήρησης του διαδρόμου γυμναστικής. Αυτό συμβαίνει γιατί σχεδόν όλοι οι τεχνικοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επισκευής των οργάνων γυμναστικής, δεν γνωρίζουν τον σωστό τρόπο συντήρησης του διαδρόμου και ακόμη χειρότερα δεν γνωρίζουν την σημαντικότητα της συντήρησης των οργάνων γυμναστικής και κυρίως των διαδρόμων γυμναστικής. Η εταιρεία BESCON έχει εκπαίδευση τους τεχνικούς της, ώστε να ενημερώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες μας, για τον σωστό τρόπο συντήρησης.

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Ο διάδρομος γυμναστικής είναι ένα ηλεκτροκίνητο μηχάνημα που αποτελείται από τα μηχανικά και τα ηλεκτρικά μέρη. Δεν θα αναλύσουμε σε βάθος την λογική κατασκευής του διαδρόμους γυμναστικής, αλλά θα εστιάσουμε σε 4 βασικά σημεία του. Τα σημεία αυτά είναι, το μοτέρ κίνησης, η πλακέτα κίνησης (η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του διαδρόμου), ο τάπητας και το δάπεδο. Από τα τέσσερα αυτά σημαντικά σημεία θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας από τον τάπητα. Ο τάπητας είναι ένα ελαστικό το οποίο έχει σαν χαρακτηριστικά του την ελαστικότητα και την «γλιστερότητα». Όταν ο τάπητας δεν λιπαίνεται, τότε χάνει αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά του και το αποτέλεσμα είναι να γίνεται σκληρός, άκαμπτος και να καταστρέφεται η εσωτερική επιφάνεια μειωμένης τριβής. Όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη τριβή μεταξύ τάπητα και δαπέδου. Η αυξημένη αυτή τριβή επιβαρύνει το μοτέρ, το οποίο τραβάει αρκετά περισσότερο ρεύμα από ότι πρέπει και αυτό με την σειρά του επιβαρύνει την πλακέτα, η οποία δίνει περισσότερο ρεύμα από ότι είναι κατασκευασμένη. Αυτή η κατάσταση, αρχίζει και φθείρει τον διάδρομο, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να καεί η πλακέτα ή το μοτέρ, μπορεί όμως και τα δυο. Το χειρότερο όμως δεν είναι η ζημιά που θα δημιουργηθεί, μιας και οι δυο αυτές βλάβες επισκευάζονται, το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι τεχνικοί, δεν έχουν τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να διαπιστώσουν αν ο τάπητας είναι κατεστραμμένος και προχωράνε μόνο σε επισκευή των βλαβών, με αποτέλεσμα αιτία να υπάρχει και να καίγονται ξανά, η πλακέτα ή το μοτέρ. Οι τεχνικοί της εταιρείας μας, είναι εξοπλισμένοι με μηχανήματα ελέγχου του τάπητα και με ειδικές μεθόδους, σας ενημερώνουν με βάσει τις μετρήσεις για την κατάσταση του τάπητά σας.

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Για να μην φτάσει ο διάδρομος γυμναστικής μας σε μια κατάσταση που μπορεί να μας επιβαρύνει οικονομικά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε δυο βασικά βήματα σωστής συντήρησης.

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Το πρώτο βήμα συντήρησης είναι η σωστή λίπανση του διαδρόμου. Το βασικότερο είναι να λιπαίνουμε τον διάδρομο, με ειδικά λιπαντικά διαδρόμων και όχι σκευάσματα που μπορεί να βρούμε από κάποιο χρωματοπωλείο για λίπανση μηχανών. Αυτό, γιατί τα λιπαντικά διαδρόμων γυμναστικής, έχουν την ιδιότητα να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την άθλησή μας και παράλληλα, να διατηρούν την σημαντικότερη ιδιότητα του τάπητα και αυτή είναι η ελαστικότητά του. Τα λιπαντικά που υπάρχουν για τους διαδρόμους γυμναστικής είναι 2 κατηγοριών, τα σπρέι και τα λάδια σιλικόνης. Η πρώτη κατηγορία έχει εφαρμογή σε οικιακούς διαδρόμους και η δεύτερη κατηγορία σε επαγγελματικούς διαδρόμους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα στον τάπητα και δεν επιθυμεί ο πελάτης την αλλαγή τους, τότε προτείνουμε και το λάδι σιλικόνης και σε οικιακούς διαδρόμους. Ανάλογα με το λιπαντικό που θα χρησιμοποιήσουμε, ακολουθούμε και διαφορετικό τρόπο λίπανσης. Σε επόμενο άρθρο μας, θα σας ενημερώσουμε για το δεύτερο και τελευταίο βήμα συντήρησης.